www.zyrotu.com

Sjette bit av Zurotu: 21.02.2016

HÝr historien om Zyrotu

Historien om Zyrotu:

www.arnymar.com

Les Historien om Zyrotu

 View My Guestbook
Sign My Guestbook

Her er forfatteren av Historien om Zyrotu. Han heter Arnstein Martinsen.

Zyrotu er en fiktiv person, men har mye til felles med Arnstein, for mye av

historien er tatt rett fra Arnsteins liv og opplevelser, og mye av historien er

ren science fiction, men baserer seg mye på drømmer som Arnstein har hatt.

 page counter

Treff siden 21.11.2015