www.lovpris.org
Les lovpris og bønn Hør lovpris og bønn
 View My Guestbook
Sign My Guestbook

www.arnymar.com

 hit counter

Treff siden 15.02.2016

Her er Arnstein Martinsen. Han har det godt sammen med Gud, Jesus og Ånden.
(C) 2015-2016 Arnstein Martinsen.