Tilbake til hovedsiden.
Les prekener måned for måned om Jesus og hans engler: Hør prekener måned for måned om Jesus og hans engler:

Preken 15. august 2014 Preken 24. september 2014 Preken 29. oktober 2014

Preken 29. november 2014 Preken 28. januar 2015 Preken 26. februar 2015

Preken 28. mars 2015 Preken 18. august 2015 Preken 26. januar 2016

Preken 15. august 2014 Preken 24. september 2014 Preken 29. oktober 2014

Preken 29. novenber 2014 Preken 28. januar 2015 Preken 26. februar 2015

Preken 28. mars 2015 Preken 18. august 2015 Preken 26. januar 2016