View My Guestbook
Sign My Guestbook

free web counter

Treff siden 05.12.2015

Jesus og engler - Fortid, nåtid og fremtid:

På denne siden vil du finne historier om Jesus og hans engler. Finnes det engler? Ja, det gjør det, og englene er så mange at det er et uendelig antall av dem. De er satt til å passe på og hjelpe menneskene.

Når Jesus kommer tilbake til Jorden, skal han og hans engler kjempe mot Satan og hans falne engler. Det blir en kamp som Jesus og hans engler vil vinne, for det gode overvinner alltid det vonde.

Følg med på denne siden, og kom gjerne med kommentarer. Jeg er selv en Jesu tjener, og vil være til hjelp for mennesker som trenger help. Både forskjellig fysisk arbeid, og prate med folk som lider.

Jeg håper at du tar kontakt med meg på jesusengler@outlook.com

Klikk her for å lese eller høre prekener:

www.arnymar.com

(C) 2014-2015 Arnstein Martinsen.

Livet er stort sett godt, men i de tradisjonelle nyhetene virker det som om det bare er elendighet på Jorden. Jeg anbefaler å se på Kanal 10 Norge i stedet. Der er det bare gode nyheter, for Guds Ord er bare godt nytt. Menneskene blir negative og pesimistiske av å bli foret med dårlige nyheter. Det er synd at det er dårlige nyheter som selger best og mest.

Hvis du vil høre Guds ord, både prekener og kristne TV-programmer, gå da til: www.jesuz.org