www.budomlys.com
Hør på prekener Jesus er bud om lys for alle. Les prekener

Advent betyr ventetid, og det er Jesus vi venter på. Jesus er vår frelser og Gud.

Det store varme lyset kom til Jorden for snart 2015 år siden. Det var da Jesus ble

født. Han kom til Jorden for å frelse oss alle fra all synd og urettferdighet. Han

tok på seg all vår sykdom, og ved han har vi fått legedom, og hver den som tror

på Jesus har evig liv i fra Gud vår Far. Til slutt vil vi alle møtes i Himmelen.

(C) 2015 Arnstein Martinsen.

 View My Guestbook
Sign My Guestbook

 website counter
;

Treff siden 2. februar 2016

www.arnymar.com

Arnstein Martinsen tror på Jesus.