www.akiaika.com

Alle Kan Ikke Alt Ingen Kan Alt

www.arnymar.com
View My Guestbook
Sign My Guestbook


Les taler - klikk her
Hør taler - klikk her

www.akiaika.com er en spesiell hjemmeside. Den vil vise at selv den kollektive bevisstheten
ikke kan alt, men over 7 milliarder mennesker oppnår mye. Det kan man se over hele Jorden.
Likevel kan ikke alle alt, men menneskene kan mye. Jeg håper og tror at det vil bli mindre
Uro og krig i verden snart, men det er fåtallet som ødelegger for flertallet. En vakker dag
blir det fred over hele Jorden, og da vil Jesus komme tilbake til Jorden, for han skal
ta alle til seg i himmelen. Det er det ikke tvil om i det hele tatt for meg og mange andre.
I mellomtiden må vi gjøre det som er best for hverandre. Elsk hverandre, sa Jesus.
Det er hva vi må gjøre. Elsk din neste som deg selv, og elsk Gud med hele ditt hjerte. Halleluja!

Treff siden 19. mars 2016
hit counter